РЪКОВОДСТВО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА УШНИ МАРКИ


 

Има много важни стъпки, които трябва да се спазят за да бъде поставен идентификатор на едно животно. Поставянето на ушни марки е важна част от отглеждането на животни във ферма или стопанство. Това е световно приет метод за разпознаване на едно животно от друго, както и за следенето на тяхното здравословно състояние, млеконадой и други показатели. Правилното маркиране на животните е важно за да се избегне инфекция или падане на ушната марка.

 

Ушните марки ни помагат да следим и записваме информация като пол, възраст, тегло, кога кравата се е отелила за последно, брой телета, които е имала и т.н. Има три важни елемента, за които трябва да внимаваме при поставяне на ушна марка: апликатор (маркировъчни клещи), пробивният щифт на мъжката част на идентификатора и женската част. Знанието как правилно да използвате тези компоненти ще помогне за избягване на усложнения. Ушните марки са основен метод за идентификация, който може да носи разнообразна информация и да помага както на ветеринарните лекари, така и на животновъдите в тяхната работа. От изключителна важност за правилното и трайно поставяне на ушната марка е обездвижването на главата на животното. Това е единственият начин да бъдем сигурни че идентификатора е поставен в правилна позиция. Друг важен фактор е правилното използване на апликаторът (маркировъчни клещи). Не на последно място, за да бъдат избегнати инфекции е важно да се почистват и дезинфекцират клещите, които ще бъдат използвани.

 

Стъпка 1: Улавяне и обездвижване на животното

 

Преди да се постави ушната марка, животното трябва да бъде хванато, за да се ограничи движението на главата и да се осигури точно положение на марката. Трябва да имаме предвид следното, когато женско животно е родило то има инстинкт за съхранение на малките си и тогава е по-склонно към неспокойно, дори агресивно поведение. Трябва да бъдем много внимателни за да осигурим нужната безопасност както на ветеринарният лекар, който поставя идентификатора така и на животното. Някои от големите ферми разполагат със специални хидравлични машини, които обездвижват главата на животното. Това улеснява значително процеса на маркиране, особено когато става въпрос за маркиране на голям брой животни.

 


Стъпка 2: Правилно използване на апликатор (маркировъчни клещи)


Преди поставяне на ушната марка трябва да сме сигурни, че щифтът и скобата на клещите не са изкривени или счупени. След това поставяме мъжката част на ушната марка от страна на щифта, а женската част на ушната марка поставяме под скобата. След като сме сигурни, че пасват точно мъжката и женската част можем да започнем поставянето на идентификаторите. Не на последно място, трябва да сме дезинфекцирали клещите и да сме сигурни че двете части на ушната марка са чисти.

 

 

 

Стъпка 3: Поставяне на ушната марка

 

След като животното е уловено и е ограничен хода на главата му, се пристъпва към поставяне на ушната марка. Правилното място за поставяне на идентификатора е от изключително голямо значение, за да не причини инфекция на животното или лесно падане на ушната марка.

При поставяне на идентификаторите се ползват указанията за поставяне в средната третина на ухото и пазене стерилност на ушната марка при съхранението и поставянето им. Ако идентификаторът е поставен твърде далеч от средата на ухото, той би паднал по лесно, особено при животни, които биват извеждани на паша.

 

 

 

 

 

Правилно поставени идентификатори


                                                                                                                                                      

 

Неправилно поставени идентификатори


 

 

Неправилно поставени идентификатори


 

 

 

 


РЪКОВОДСТВО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА УШНИ МАРКИ, ушни марки начин на поставяне, как се поставят ушни марки
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА УШНИ МАРКИ