ЗАЯВКА ЗА СРЕДСТВА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

до Марк Инк ЕООД, София 1700, район Студентски, ул.Акад Жак Натан №11

тел.: +359888111970 , E-mail: office@mark-inc.bg, Site: mark-inc.bg

Полета отбелязани със * са задължителни.

*ЕГН на ветеринарния лекар

*Име, презиме и фамилия на ветеринарния лекар

*ОДБХ

*Община

*Телефон за връзка

*E-mail


*Вид животни:

*Брой комплекти

*№ на жив. обект

*Населено място на животновъдния обект

*Трите имена на собственика или име на фирма

*Телефон за връзка

*Офис на Еконт или адрес за доставка

Данни за фактура


*Вид животни

*Брой комплекти

№ на жив. обект

Населено място на животновъдния обект

Трите имена на собственика

Телефон за връзка

Офис на Еконт или адрес за доставка

Данни за фактура


*Вид животни

*Брой комплекти

№ на жив. обект

Населено място на животновъдния обект

Трите имена на собственика

Телефон за връзка

Офис на Еконт или адрес за доставка

Данни за фактура


Вид животни:

    ЕПЖ – едри преживни животни
    ДПЖ – дребни преживни животни

Комплектът включва ушни марки за едно животноДата: 21.6.2024 г. 6:27:03Как се попълва заявката